Qingdao Xiangjiang Road intelligent parking lot

+86 532-83196289